Home Contact Boeken Inloggen
Zoeken

Instructievideo's

Monstername Basispakket   Monstername Parasitologietest
     

 

Instructies monstername ontlasting

Geachte cliënt,
U heeft een MGlab&Advies pakket met buisjes en verzendmaterialen ontvangen, voor het nemen van een ontlastingsmonster. Bekijk de video’s of lees de instructies (de folder uit het monsternamepakket) zorgvuldig door voordat u begint met de monstername. Het opvolgen van de instructies zorgt ervoor dat de testresultaten nauwkeuriger zijn.

Basispakket, een buisje

Wanneer kunt u beginnen?

 1. Indien u darmflorapreparaten (probiotica) gebuikt of drankjes zoals Yakult, is het wenselijk dat u vijf dagen voor het nemen van het ontlastingsmonster, hiermee stopt. De meeste probiotische bacteriën zullen in deze periode verdwijnen, zodat men een juiste indruk krijgt van de samenstelling van de darmflora.
 2. Neem bij voorkeur een ontlastingsmonster op maandag, dinsdag en eventueel op woensdag.
 3. Vang de ontlasting droog op door het feces opvang systeem of een bakje of wegwerpbord in het toilet te plaatsen of een po te gebruiken. Zorg ervoor dat de ontlasting niet in contact komt met chemische stoffen voor de schoonmaak. Gebruik het deel van de ontlasting dat het laatst het lichaam heeft verlaten, dit is verser en meestal ook wat zachter. Neem geen monster van waterdunne ontlasting.
 4. Plaats het pakket in de koelkast en verstuur het nog dezelfde dag. Stuur het monster niet op zondagavond omdat deze lichting pas maandagavond wordt verstuurd. Houdt rekening met een vertraging tijdens feestdagen.
 1. Het pakket bevat een buisje voor de afname van de ontlasting, het lepeltje bevindt zich in de dop.
 2. Was de handen, trek de latexvrije handschoenen aan.
 3. Schep kleine beetjes ontlasting in het buisje. Vul het potje precies tot de streep. Neem niet te weinig, maar ook zeker niet teveel monster. Draai het dopje goed aan, zodat de inhoud er niet uit kan lekken. Noteer de naam en datum op het buisje. Gooi de handschoenen weg en was uw handen met water en zeep.
 4. Plaats het buisje in de safetybag en sluit deze goed.

Verzenden van het pakket

 1. Plaats het geheel in de verzendenveloppe en voeg het aanvraagformulier toe.
 2. Sluit de verzendenveloppe met de veiligheidssticker.

Parasitologie, twee buisjes

Parasitologie

 1. Bevat twee buisjes die een vloeistof bevatten.
 2. Neem het monster op een dag van toegenomen klachten. Vang de ontlasting droog op door het feces opvang systeem of een bakje of wegwerpbord in het toilet te plaatsen of een po te gebruiken.
 3. Handen goed wassen. Latexvrije handschoenen aantrekken.
 4. Met het lepeltje dat zich in de dop bevindt, schept u kleine beetjes ontlasting in het buisje, roer het geheel goed door.
 5. Het buisje zo nauwkeurig mogelijk tot de streep vullen. Noteer de naam en datum op het buisje.
 6. Gooi de handschoenen weg en was uw handen met water en zeep.
 7. Plaats het buisje in de safetybag en sluit deze goed.
 8. Een dag later opnieuw een ontlastingsmonster nemen. 

Verzenden van het pakket

 1. Plaats het geheel in de verzendenveloppe en voeg het aanvraagformulier toe.
 2. Sluit de verzendenveloppe met de veiligheidssticker.

BELANGRIJK

 • Vul de datum in op het aanvraagformulier, MGlab&Advies kan dan beoordelen of de ontlasting te oud is; de analyse-uitslagen zijn bij een oud monster minder betrouwbaar. U ontvangt in dat geval een nieuw pakketje om de test opnieuw te doen.
 • Monsters die binnenkomen zonder formulieren of met onvolledig ingevulde formulieren, worden niet verwerkt.
 • Formulieren waarop de bankgegevens of handtekening ontbreken, worden retour gezonden. U kunt de ontbrekende gegevens invullen en het formulier binnen een week opnieuw insturen. Het monster wordt ingevroren en acht werkdagen bewaard.
 • Indien het potje te weinig ontlasting bevat, ontvangt u een nieuw pakketje inclusief een kopie van uw aanvraagformulier.
 • Wanneer u vergeet het monster op te sturen op de dag van afname, dan graag het buisje schoonmaken en opnieuw vullen – op een maandag, dinsdag of woensdag.
 • Indien u een vraag heeft over de aard van de testen of de uitslag kunt u dit voorleggen aan uw arts. Indien nodig kan deze contact opnemen met de adviseur van MGlab&Advies. Het laboratorium- en kantoorpersoneel is niet gemachtigd inhoudelijke zaken te bespreken met patiënten.
 • Indien u besluit af te zien van het onderzoek stellen wij het zeer op prijs als u het pakketje met verzendmateriaal terugstuurt naar het laboratorium of het teruggeeft aan uw behandelaar.