Home Contact Boeken Inloggen
Zoeken

Veelgestelde vragen

Voor zorgverleners

Voor patiënten

Uitslagen en betalingen

Monstername

Monsters versturen

Probiotica, supplementen en medicatie


Vragen van zorgverleners

Ik wil graag aanvrager worden, welke stappen kan ik ondernemen?
U kunt telefonisch of per e-mail uw praktijkgegevens doorgeven. U ontvangt aanvraagformulieren, monsternamepakketjes en een inlogcode voor de beveiligde website.

Hoelang duurt het voordat de uitslag van een onderzoek bekend is?
Wij streven ernaar de analyseresultaten binnen zeven werkdagen te rapporteren. 

Hoe wordt de uitslag gerapporteerd?
U ontvangt bij aanmelding inlogcodes waarmee de uitslagen digitaal opgevraagd kunnen worden. De uitslagen zijn voorzien van achtergrondinformatie en adviezen. In sommige gevallen wordt een tussenuitslag gerapporteerd. Bijvoorbeeld als een van de analyses vertraging oploopt of wanneer er op een later tijdstip een extra analyse op verzoek moet worden uitgevoerd.

Ik heb vragen over de interpretatie en/of behandeling. Bij wie kan ik terecht?
Indien u een casus wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de arts-adviseur van het laboratorium. Vraag onze medewerkers voor details aangaande een casusbespreking.

Hoe meld ik mij aan voor een cursus?
U kunt zich aanmelden voor een cursus via de info@mglab.nl. U kunt zich inschrijven voor verschillende cursussen. Kijk op de site bij 'Cursussen' voor de beschikbare data, locaties en onderwerpen.

Ik ben mijn inlogcodes vergeten. Hoe kan ik deze opvragen?
Neem telefonisch contact op met een medewerker van MGlab&Advies. 

Ik wacht al heel lang op een uitslag van een patiënt. Hoe kan het zo lang duren?
Regelmatig worden aanvraagformulieren niet correct ingevuld, ontbreekt het formulier, is de monstername niet correct uitgevoerd of is er tijdens de verwerking van de post bij PostNL iets fout gegaan. De patiënten worden door de administratieve medewerkers van MGlab&Advies benaderd via post, e-mail of telefoon indien er iets mis is gegaan met het invullen van het formulier of bij de monstername. In sommige gevallen reageert de patiënt snel en kan het monster ingezet worden. In andere gevallen blijft reactie van de patiënt uit en blijft het monster in opslag. Daardoor kan de uitslag vertraging oplopen.

Wat betekenen de tekens < en > in de uitslag?

 • Het teken < betekent 'kleiner dan'
 • Het teken > betekent 'groter dan'

Wat betekent 1,0*10in de uitslag? 
Grote getallen worden in de uitslag weergegeven in de wetenschappelijke notatie. Het getal 1,0*103 staat gelijk aan het getal 1 met drie nullen, dus 1000. Een ander voorbeeld: 2,5*105 = 250.000.

Mag ik aanvraagformulieren kopiëren?
Maak bij voorkeur geen kopieën van het aanvraagformulier. Op elk formulier staat een unieke monstercode geprint. Neem contact op met de administratie van MGlab&Advies voor de aanvraag van nieuwe formulieren.

Ik wil voor een patiënt graag nog een of meerdere analyses laten uitvoeren met een monster dat reeds ontvangen is op het laboratorium. Kan dat?
Indien de aanvraag wordt gedaan binnen een week na ontvangst op het laboratorium is extra analyses aanvragen geen probleem. Is het monster ouder, dan adviseren wij opnieuw verse ontlasting in te sturen. Voor parasitaire analyses is het in geen geval een probleem achteraf een analyse extra uit te voeren.

Vragen van patiënten

Kan ik analyses aanvragen zonder tussenkomst van een zorgverlener? 
Via MGlab&Advies worden uitsluitend testen verzorgd voor artsen, therapeuten en diëtisten. U kunt via de website Darmklachten.nl tegen betaling analyses aanvragen. In dat geval ontvangt u persoonlijk de uitslag met een korte toelichting bij afwijkende uitslagen. Indien u meer informatie wenst over de interpretatie van de uitslagen en behandeling kunt u via deze website een zorgverlener vinden die bekend is met ontlastingsonderzoek. 

Ik begrijp de uitslag niet, kan ik het laboratorium hierover bellen? 
Nee, dat is niet mogelijk. Het administratieve personeel is niet opgeleid om uitslagen te bespreken en mogen u hierover niet te woord staan. Patiënten kunnen uitsluitend de uitslagen bespreken met de aanvrager. Indien uw aanvrager een uitslag wil overleggen, kan deze contact opnemen met de adviserende arts van MGlab&Advies.

Kunt u mij de uitslag toesturen? 
Het laboratorium verstuurt geen uitslagen aan patiënten. De uitslag is op te vragen bij uw behandelaar. In de meeste gevallen zal de uitslag tijdens een consult besproken worden.

Hoe geschiedt de betaling van de analyses? 
U heeft op het aanvraagformulier uw bankgegevens ingevuld en getekend voor een eenmalige machtiging voor een automatische incasso van het bedrag door MGlab&Advies. Het bedrag wordt geïncasseerd na het afronden van de onderzoeken. U krijgt een factuur thuisgestuurd voor uw administratie. Let op: u hoeft het bedrag niet zelf over te maken, mits dit uitdrukkelijk vermeld staat op de factuur.

Ik heb geen factuur ontvangen. Hoe kan dat?  
De facturen worden doorgaans per mail verstuurd. Controleer uw spambox of de e-mail met factuur daar terecht is gekomen.

Komen de analyses in aanmerking voor vergoeding?  
Onderzoeken aangevraagd bij MGlab&Advies komen niet in aanmerking voor vergoeding uit de basisdekking. Wij hebben vernomen dat er een aantal zorgverzekeraars (deels) vergoeding bieden uit een aanvullende module (alternatieve geneeswijze).  Medewerkers van MGlab&Advies kunnen u daar verder niet over informeren. U kunt dit zelf in de polisvoorwaarden nakijken of bij uw zorgverzekeraar navragen.

Er zijn meerdere pakketten aangevraagd en er zijn overlappende analyses. Wordt dit verrekend?  
Tijdens het opmaken van de factuur wordt gekeken of er overlappende analyses zijn aangevraagd. Een analyse wordt slechts eenmaal per aanvraag in rekening gebracht.

Hoe weet het laboratorium wie mijn zorgverlener is. Moet ik dat op het aanvraagformulier schrijven? 
Rechtsboven op het formulier staat een monstercode geprint die gekoppeld is aan de zorgverlener. Daaronder is eveneens de naam van de zorgverlener vermeld. U hoeft de naam van uw zorgverlener dus niet op het formulier te vermelden. In sommige gevallen zet de zorgverlener een stempel op het formulier.

Hoeveel monster moet er in het buisje?
U vult het buisje tot aan de aangegeven streep op het etiket. Indien er te weinig monster wordt ingezonden, kunnen een aantal analyses niet worden uitgevoerd. U krijgt dan een nieuw afnamepakket toegestuurd. Houdt daarbij rekening met vertraging in het afhandelen van de onderzoeken en een eventueel gepland consult bij uw aanvrager.

Ik heb het buisje gevuld tot boven de aangegeven streep op het etiket. Is dat een probleem?
Als het buisje veel te vol zit, kan dat problemen opleveren op het laboratorium bij het openen van het monsterpotje, of zelfs tijdens de verzending van het monster. Houdt u zich aan de aangegeven streep. Overtollig materiaal kunt u met het lepeltje in de dop verwijderen.

Kan ik een monster insturen dat heel dun is?
Ja, u kunt dit monster insturen voor onderzoek.

Het bijgeleverde opvangsysteem is gescheurd. Kan ik ook op een andere manier de ontlasting opvangen?
U kunt een papieren- of plastic wegwerpbordje of een krant in het toilet plaatsen om de ontlasting op te vangen. 

Waarom ontvang ik voor de parasietentest twee buisjes met vloeistof?
Op het laboratorium wordt het DNA van de parasieten geanalyseerd. Door het monster op te vangen in een speciale vloeistof wordt het DNA van de parasieten geconserveerd. Er wordt gevraagd op twee afzonderlijke dagen het monster te verzamelen op de dagen van klachten om de pakkans te vergroten. 

Voor de histaminetest heb ik een speciaal buisje gekregen. Hoe werkt het?
Schroef het bovenste deel van het buisje open en neem met het stokje met de inkeping het monster (een heel klein beetje!) volgens de instructies van de handleiding. Let op dat de vloeistof in de buis blijft. Deze vloeistof zorgt voor de conservering van de eiwitten die geanalyseerd worden.

Ik ben vergeten het monster op te sturen.  Wat moet ik doen?

 • Indien het een basisanalyse (een buisje verse ontlasting) betreft, neem dan contact op met het laboratorium. U krijgt een nieuw buisje toegestuurd.
 • De buisjes met vloeistof (voor parasietenonderzoek) kunt u op elke dag van de week insturen. U hoeft de monsters niet koel te bewaren.

Ik ben vergeten het aanvraagformulier op te sturen met het monster. Wat moet ik doen?   

 • De monsters die zonder aanvraagformulier binnenkomen en geen vermelding van naam en geboortedatum op het etiket van het monster hebben, worden vernietigd.
 • De monsters die zonder aanvraagformulier binnenkomen, maar wel een vermelding van naam en geboortedatum op het etiket van het monster hebben, worden een aantal dagen bewaard. 
 • Bel of mail het laboratorium zodra u ontdekt dat u het aanvraagformulier bent vergeten. Indien nodig krijgt u een nieuw monsternamepakket toegestuurd.

Ik ben vergeten naam en geboortedatum op het etiket van het monster te schrijven. Wat moet ik doen?  
Indien u het aanvraagformulier volledig ingevuld heeft en er is geen kans dat buisjes verwisseld zijn met familieleden, dan hoeft u geen actie te ondernemen. Is er een kans dat buisjes van meerdere familieleden verwisseld zijn, neem dan contact op met de administratie van het laboratorium. Zij sturen u nieuwe afnamepakketten.

Kan ik het monster vlak voor of in het weekend versturen?

 • Basisanalyses (een buisje met verse ontlasting) kunnen niet vlak voor het weekend worden verstuurd naar het laboratorium. Dan is het monster te lang onderweg. Bij voorkeur opsturen van maandag tot woensdag. Verstuur eveneens geen monsters op zondag; de post wordt wel opgehaald op zondag maar pas maandagavond verstuurd. 
 • Parasitologie (twee buisjes met een fixatievloeistof) kan op elke dag van de week worden ingestuurd.

Moet ik het pakket met monsters zelf frankeren? 
Nee, de enveloppen zijn voor het verzenden van vers materiaal voorzien van postzegels. De pakketten met monsters in fixatief worden verzonden via een antwoordnummer. In dat geval zijn postzegels op de envelop niet nodig.

Als ik het pakket wil verzenden, moet ik dan naar het postkantoor? 
Nee, u hoeft het pakket niet naar het postkantoor te brengen. De envelop met monster(s) past precies door de brievenbus.

Ik woon in de buurt van het laboratorium, kan ik het monster daar afgeven? 
Nee, u dient het monster te verzenden via de post. Dit zorgt voor de meest snelle en correcte afhandeling van monsterinname. 

Ik woon in het buitenland. Hoe kan ik het beste een monster verzenden? 

 • Bent u woonachtig in België of vlak aan de Nederlandse grens in Duitsland, dan adviseren wij het monsterpakketje net over de grens in Nederland te posten.
 • In andere gevallen kunt u het beste informeren bij uw postkantoor naar de snelste manier van verzenden naar Nederland. Het advies is om het monsterpakket niet via een pakketdienst of aangetekend te versturen. Het pakket gaat naar een antwoord- of postbusnummer en voor een pakketdienst of aangetekende post moet getekend worden. Dat is in dit geval niet mogelijk.

Let op: Houd er rekening mee dat het verse monster minder geschikt is om op te sturen vanuit het buitenland. Voor de parasietenmonsters in de fixatiefvloeistof is het geen probleem dat deze lang onderweg zijn.

Kan ik meerdere monsters van familieleden in een envelop verzenden?  
Wij verzoeken per familielid deze in een envelop te verpakken met het bijbehorende aanvraagformulier. Meerdere monsters van verschillende familieleden kan verwarring veroorzaken. Daarbij is de envelop te verzenden met maximaal twee monsterpotjes.

Ik gebruik een probioticum, kan ik een monster insturen?
Voor de aanvraag van een darmflora analyse wordt aangeraden een week voor afname van het monster te stoppen met het innemen van probiotica.

Ik heb net een antibioticumkuur gehad. Hoe lang moet ik wachten met het insturen van een monster?
Drie weken na een antibioticumkuur heeft de darmflora zich meestal hersteld. Na die periode is het zinvol om te beoordelen of er nog afwijkingen zijn.

Ik slik supplementen. Moet ik daarmee stoppen als ik een onderzoek wil laten uitvoeren?
In principe kunt u voedingssupplementen als vitaminen en mineralen gewoon blijven gebruiken. Indien u twijfelt, neem dan contact op met uw behandelaar.

Ik gebruik maagzuurremmers. Heeft dit invloed op de test voor Helicobacter pylori?
Helicobacter pylori wordt niet afgeremd door het gebruik van maagzuurremmers. Toch is het aan te raden enkele dagen voor de afname van het monster te stoppen, tenzij dat te veel klachten veroorzaakt,

Ik gebruik een laxeermiddel. Heeft dit invloed op de test? 
Nee, dit heeft geen invloed op de test. U hoeft niet te stoppen met inname van het laxeermiddel.