MGLAB&ADVIES B.V.

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van ontlastingsonderzoek voor mensen met (chronische) darmklachten. In veel gevallen is het mogelijk met behulp van ons analyse-aanbod de oorzaak van de darmklachten van de client te achterhalen.

Over MGlab Disclaimer

Disclaimer

Deze website is gemaakt voor artsen met als doel informatieoverdracht. De adviezen zijn richtlijnen, gebaseerd op wetenschappelijk en medisch onderzoek. Op geen enkele wijze vervangen de adviezen medische consulten. Elk individu reageert anders op medicatie, verandering van dieet en/of gebruik van supplementen. De behandelaar heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de ingezette therapie alsmede de beëindiging van een therapie.

 • Voordat reguliere medicatie wordt voorgeschreven moet de behandelaar zich op de hoogte stellen van de bijwerkingen en medische complicaties die met een behandeling kunnen samenhangen.
 • Het is van belang onderzoeksresultaten en ingezette therapieën door te geven aan de huisarts en behandelend specialist, alsmede alle andere betrokken medici.
 • De behandelaar zal de dosering van vitamine en probiotica vaststellen, daar doseringen individueel zijn.
 • Plantaardig materiaal is niet per definitie veilig, er kunnen zich altijd problemen voordoen met plantaardige medicijnen en andere plantaardige middelen.
 • Plantaardige middelen kunnen allergieën veroorzaken.
 • Plantaardige middelen kunnen pesticiden en andere verontreinigingen bevatten; plantextracten uit het buitenland zijn niet altijd vrij van chemische stoffen. MGlab&Advies is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van door derden geleverd materiaal/medicatie.
 • MGlab&Advies verzorgt adviezen, maar verkoopt geen producten en ontvangt geen financiële bijdragen van vitaminebedrijven. Er worden geen merken aanbevolen; de behandelaar zal het meeste geschikte merk kiezen.
 • Indien een patiënt klachten ondervindt door gebruik van een aanbevolen product is het advies onmiddellijk te stoppen. Bijwerkingen van ingezette producten en eventuele schade die de patiënt ondervindt, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van MGlab&Advies.
 • Testresultaten kunnen van dag tot dag variëren. Ook kunnen er fouten gemaakt worden bij de verwerking van de testen. Geen enkele test heeft een specificiteit van 100%, dat wil zeggen dat er van tijd tot tijd er ten onrechte een afwijking zal worden gevonden; deze fouten behoren tot de meetfouten. MGlab&Advies houdt zich niet aansprakelijk voor een spreiding van meetgegevens en eventuele meetfouten.
 • Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de site besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
 • De informatie op de site wordt regelmatige aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij behouden ons dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen.
 • Hoewel de redactie van de site de informatie op de website met grote zorg samenstelt, bestaat er de mogelijkheid dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. De redactie van de site kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite. Ook is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie, techniek en materialen.
 • Bezoekers van de site wordt dringend aangeraden niet medisch te handelen uitsluitend op basis van hetgeen op de website is vermeld.
 • Indien en voor zover de aansprakelijkheid van MGlab&Advies wordt beperkt op basis van algemene voorwaarden, geldt deze beperking tevens voor hetgeen wordt vermeld op deze website.