MGLAB&ADVIES B.V.

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van ontlastingsonderzoek voor mensen met (chronische) darmklachten. In veel gevallen is het mogelijk met behulp van ons analyse-aanbod de oorzaak van de darmklachten van de client te achterhalen.

Informatie Wetenschappelijke notatie

WETENSCHAPPELIJKE NOTATIES

In de rapportage van de uitslagen en in teksten maakt MGlab&Advies gebruik van de wetenschappelijke notatie van grote getallen. Wanneer getallen te groot worden om uit te schrijven, geeft de wetenschappelijke notatie uitkomst. Het maakt de weergave van getallen overzichtelijker. De notatie begint altijd met een getal groter of gelijk aan 1, gevolgd door een 10... ‘tien tot de macht’. De exponent (de macht) geeft bij grote getallen aan hoeveel nullen erbij komen.

Voorbeelden:
1.0∙101 = 10 (tien)
1.0∙102 = 100 (honderd)
1.0∙103 = 1.000 (duizend)
1.0∙104 = 10.000 (tienduizend)
1.0∙105 = 100.000 (honderdduizend)
1.0∙106 = 1.000.000 (miljoen)
1.0∙107 = 10.000.000 (tienmiljoen)
1.0∙108 = 100.000.000 (honderd miljoen)
1.0∙109 = 1.000.000.000 (miljard)
1.0∙1010 = 10.000.000.000 (tienmiljard)

3.0∙105 = 300.000 (driehonderdduizend)
6.4∙106 = 6.400.000 (zes komma viermiljoen)

Voorbeeld interpretatie uitslag:

 Omschrijving  Normaalwaarde  Uitslag  Interpretatie
 Aërobe flora (kolonievormende eenheden per gram ontlasting)
 Enterobacteriaceae  1.0·105 - 1.0·107  1.1·106  Normaal
 E.coli  1.0·105 - 1.0·107  < 1.0·104  Afwijkend
 Enterococcus spp.  1.0·106 - 1.0·107  8.0·107  Afwijkend
 Lactobacillus spp.  1.0·105 - 1.0·107  1.4·104  Afwijkend

 

Enterobacteriaceae: de normaalwaarde voor deze groep bacteriën ligt tussen 1.0∙105 en 1.0∙107. Dit betekent dat alle waarden die gevonden worden tussen 100.000 en 10.000.000 als normaal worden beschouwd. In dit geval zijn er 1.1∙106 bacteriën per gram ontlasting gevonden, dus 1.100.000. Dit is normaal.
E.coli: de normaalwaarde voor deze groep bacteriën ligt tussen 1.0∙105 en 1.0∙107. Dit betekent dat alle waarden die gevonden worden tussen 100.000 en 10.000.000 als normaal worden beschouwd. In dit voorbeeld zijn er minder dan (<) 1.0∙104 bacteriën per gram ontlasting gevonden.
Enterococcen: de normaalwaarde voor deze groep bacteriën ligt tussen 1.0∙10en 1.0∙107. Dit betekent dat alle waarden die gevonden worden tussen 1.000.000 en 10.000.000 als normaal worden beschouwd. In dit geval zijn er 8.0∙107 bacteriën per gram ontlasting gevonden, tachtig miljoen.
Lactobacillen: de normaalwaarde voor deze groep bacteriën ligt tussen 1.0∙105 en 1.0∙107. Dit betekent dat alle waarden die gevonden worden tussen 100.000 en 10.000.000 als normaal worden beschouwd. In dit voorbeeld zijn 1.4∙104 lactobacillen per gram ontlasting aangetoond, dus veertienduizend.