MGLAB&ADVIES B.V.

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van ontlastingsonderzoek voor mensen met (chronische) darmklachten. In veel gevallen is het mogelijk met behulp van ons analyse-aanbod de oorzaak van de darmklachten van de client te achterhalen.

Over MGlab Privacyverklaring

Privacyverklaring

MGlab&Advies B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
MGlab&Advies 
Agora 1 - Kamer F1.16 
8934 CJ Leeuwarden  
058 2120025  
info@mglab.nl

KvK nummer: 01115873

Marije Heida is de Functionaris Gegevensbescherming van MGlab&Advies. Zij is te bereiken via m.heida@mglab.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MGlab&Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer

MGlab&Advies verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van u: 
- Medische gegevens die betrekking hebben op uw gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MGlab&Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het uitvoeren van ontlastingsonderzoek 
- Het verstrekken van laboratoriumuitslagen 
- Het verwerken en versturen van uw aanvraag 
- Het afhandelen van uw betaling 
- Contact met u te kunnen opnemen indien er iets onduidelijk is

Om persoonsgegevens te mogen verwerken, moet een bedrijf gebruik maken van één van de zes grondslagen van de privacywet. Wij verwerken uw persoonsgegevens onder deze grondslag:  
- Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. 
Met de overeenkomst wordt bedoeld, de aanvraag van het laboratoriumonderzoek.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MGlab&Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

MGlab&Advies deelt uw persoonsgegevens met een aantal bedrijven als dit nodig is voor uw aanvraag. Wij hebben met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen dat uw persoonsgegevens ook dan in goede handen zijn. MGlab&Advies blijft altijd verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw persoonsgegevens worden met de volgende bedrijven gedeeld:

Naam Doel van overdracht Welke gegevens
PostNL/Business Post Verzenden monsterpakketten Voor- en achternaam 
Adresgegevens
TTT software Beheer digitaal systeem voor laboratorium uitslagen Voor- en achternaam 
Geslacht 
Geboortedatum 
Adresgegevens 
Telefoonnummer 
E-mailadres
Zeker-IT Beheer beveiligde dataschijf/e-mail Voor- en achternaam 
Geslacht 
Geboortedatum 
Adresgegevens 
Telefoonnummer 
E-mailadres
Exact Online Boekhoudsysteem voor betalingen Voor- en achternaam 
Geslacht 
Adresgegevens 
Bankrekeningnummer

Alleen met uw nadrukkelijke toestemming verstrekt MGlab&Advies uw persoonsgegevens aan andere bedrijven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van MGlab&Advies maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Onze website maakt alleen gebruik van functionele cookies. Volgens de wet mogen wij deze cookies op uw apparaat opslaan zonder uw toestemming, omdat ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website.

Verder maken wij gebruik van een contactformulier op de website zodat u eenvoudig en snel contact met ons kunt opnemen. De persoonsgegevens die u invult op dit contactformulier worden alleen gebruikt om met u te kunnen communiceren. Ze worden niet opgeslagen en worden niet verstrekt aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MGlab&Advies. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar uzelf of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt uw verzoek sturen naar: 
MGlab&Advies 
Agora 1 - Kamer F1.16 
8934 CJ Leeuwarden

Ook kunt u contact met ons opnemen via e-mail (info@mglab.nl) of telefoon (058 2120025).

We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. U krijgt binnen 4 weken een reactie van ons. We kunnen contact met u opnemen om te controleren of het verzoek daadwerkelijk door uzelf gedaan is. Dit om uw privacy te beschermen.

MGlab&Advies wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MGlab&Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan.

De website www.mglab.nl, waaronder het beveiligde inloggedeelte voor zorgverleners, maakt gebruik van een SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Uw persoonsgegevens worden op een beveiligde server opgeslagen en bewaard. Formulieren met persoonsgegevens worden in een afgesloten ruimte bewaard, en nooit onbeheerd achtergelaten. Iedere medewerker van MGlab&Advies tekent voor geheimhouding van privacygevoelige informatie.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mglab.nl of 058 2120025.